แม่และเด็ก

การตั้งครรภ์

                 ารตั้งครรภ์นั้น เป็นสิ่งที่น่ายินดีกับครอบครัวมากที่สุด แต่การตั้งครรภ์ก็จะมีอยู่ 2 รูปแบบ แบบตั้งใจ กับ แบบไม่ตั้งใจ ส่วนใหญ่แบบตั้งใจจะเป็นการที่ทั้งสองได้อยู่ร่วมกันญาติพี่น้องรับรู้เรียกง่ายๆก็คือ แต่งงานกันแล้ว และแบบไม่ตั้งใจ คือแบบที่ทั้งสองได้คบกันแต่ทางญาติพี่น้องไม่รับรู้ จนเกิดการผลาดท้องก่อนแต่งนั่นเอง

ตั้งครรภ์

อาการของคนตั้งครรภ์

                   เราสามารถสันนิษฐานจากอาการของคนที่กำลังตั้งท้องได้จากอาการเบื้องต้นทางร่างกายและอาการ อย่างเช่น ประจำเดือนขาดเมื่อเข้าสู่ภาวะตั้งครรภ์แล้วนั้น ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนที่สำคัญต่อการตั้งครรภ์ที่เรียกว่าฮอร์โมนโพรเจสเทอโรนเป็นจำนวนมาก และฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะไปทำหน้าที่ในการหยุดยั้งการมีประจำเดือน และจะมีอาการปัจสาวะบ่อยๆเป็นสาเหตุให้เลือดไหลเวียนไปที่มดลูกและทำให้เยื่อบุผนังมดลูกหนาขึ้นเพื่อป้องกันและเอื้อต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เหนื่อยล้าง่าย ความต้องการทางเพศเปลี่ยนแปลง แพ้ท้อง เป็นต้น