วิธีดูแลเด็ก

ความสะอาดร่างกาย

                ร่างกายเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการชำระล้างตลอดเพราะอวัยวะต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญ เช่น ปาก หู ตา จมูก ฟัน ฯลฯ เป็นต้น ร่างกายต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ ด้วยการทำความสะอาดและป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจเกิดกับอวัยวะส่วนนั้น และการสอนให้เด็กรู้จักทำความสะอาดร่างกายของเขาเองอย่างเช่นการแปรงฟันควรที่จะจับมือเขาทำไปด้วยอย่าพึ่งปล่อยให้เขาทำเองโดยลำพังเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กได้