5 เครื่องมือ ช่วยเสริมพัฒนาการลูก ที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องมี !!
การเรียนการสอน สาระน่ารู้

5 เครื่องมือ ช่วยเสริมพัฒนาการลูก ที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องมี !!

สสส. กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย มองเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กในช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงเวลาทองที่สมองและร่างกายมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด แต่จากสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5ปี) ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมาพบว่า ราว 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศนั้นมีพัฒนาการด้านต่างๆ ล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ปฏิภาณไหวพริบ หรือการเข้าสังคม ซึ่งส่งผลต่อระดับสติปัญญาและการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตามมา
โครงการ ‘สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก’ จึงเกิดขึ้นด้วยเป้าหมายสร้างแรงกระตุ้นให้ พ่อแม่ผู้ปกครอง มีความเชื่อมั่นว่าตนเองคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้กับลูกหลาน โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและเงินทองมากมาย และไม่ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินกำลัง เวลาคุณภาพสำหรับลูกนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกกิจกรรมธรรมดาในชีวิตประจำวันของเรานี่เอง หัวใจสำคัญอยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก และมีลูกเป็นศูนย์กลางของช่วงเวลานั้น…ขอเพียงช่วงเวลาสั้นๆ รวมกันทุกวันก็มีความหมาย

ภายใต้โครงการ ‘สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก’ ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ผ่านการค้นคว้าข้อมูลจากรอบด้านและได้รับคำปรึกษาจากคุณหมอและหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก คุณพ่อคุณแม่จะได้พบกับสื่อและเครื่องมือต่างๆ ที่เน้นความเข้าใจง่าย และนำไปปฏิบัติได้จริง 5 เครื่องมือหลัก ดังนี้

5 เครื่องมือ ช่วยเสริมพัฒนาการลูก ที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องมี !!
‘คู่มือสิ่งเล็กๆที่สร้างลูก’ เป็นคู่มือที่จะชวนให้คุณพ่อคุณแม่นั้นเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกได้อย่างง่ายๆ ผ่านการอ่านกับลูก เล่นกับลูก ชวนลูกคุย ชวนลูกทำ พาลูกเที่ยว ดาวน์โหลดฟรี https://goo.gl/dRffyt

5 เครื่องมือ ช่วยเสริมพัฒนาการลูก ที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องมี !!
‘หนังสือนิทาน จ๊ะเอ๋’ หนังสือภาพสำหรับเด็กในชุด SOOK Kids ร่วมกับโครงการ ‘สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก’ ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าใจพัฒนาการเด็กมากขึ้นผ่านการเล่น จ๊ะเอ๋ ที่สร้างทั้งความสนุก ความผูกพัน และส่งเสริมพัฒนาการหลายๆ ด้านอีกด้วย ดาวน์โหลดฟรี https://goo.gl/D5eDwf

5 เครื่องมือ ช่วยเสริมพัฒนาการลูก ที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องมี !!
แอปพลิเคชัน Khunlook (คุณลูก) แอปพลิเคชันที่ช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพของเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน 6 ขวบ) สามารถใช้แอปนี้ช่วยประเมินสุขภาพ และให้คำแนะนำในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น ตลอดจนแจ้งเตือนนัดหมายกิจกรรมที่ควรติดตาม เก็บบันทึกภาพได้ตั้งแต่ข้อมูลการคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะทางโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพช่องปากและฟัน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยสามารถโหลดแอพฯ KhunLook มาใช้กับอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS https://goo.gl/NxS9qS หรือ Android https://goo.gl/bQsFiv ดาวน์โหลดฟรี!

5 เครื่องมือ ช่วยเสริมพัฒนาการลูก ที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องมี !!
นอกจากนี้ยังมี โปสเตอร์ตารางการตรวจเช็คพัฒนาการลูกและแนวทางการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย (ไฟล์ใหญ่ ขนาด A3) ดาวน์โหลดฟรี https://goo.gl/ykkzSS

5 เครื่องมือ ช่วยเสริมพัฒนาการลูก ที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องมี !!
และคู่มือหนังสือตารางการตรวจเช็คพัฒนาการลูกและแนวทางการส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการสมวัย ดาวนโหลดฟรีที่นี่ https://goo.gl/AADgo1

โดยผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก และดาวน์โหลดสื่อแนะนำต่างๆเหล่านี้กันได้ฟรี เว็บไซต์ www.khunlook.com ซึ่งอัดแน่นด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กอีกด้วย

พบกับกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายภายใต้โครงการ ‘สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก’ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก