การเรียนการสอน

ปลูกฝังรักการอ่านให้ลูกตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยอนุบาล

การอ่านหนังสือให้ลูกฟังสามารถทำได้ตั้งแต่เจ้าหนูยังอยู่ในครรภ์ แต่สิ่งสำคัญคือการ “ต่อยอด” เมื่อทารกน้อยคลอดออกมาแล้ว การอ่านหนังสือให้ลูกฟังแม้เขาจะอยู่ในวัยทารก คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าอ่าน

Read more