เกี่ยวกับเรา

การบำรุงรักษาในคณะตั้งครรภ์และข้อควรระมัดระวังในเรื่องต่างๆสำหรับคุณแม่มือใหม่ การเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยการวางแผนชีวิตครอบครัว ความรู้และหลักการต่างๆสำหรับแม่และเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อสุขภาพร่างกายของเด็กที่จะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ และแข็งแรงรวมทั้งการเรียนการสอนในทางที่เป็นไปได้ การให้ความอบอุ่นต่อลูกน้อยที่กำลังจะเติบโตขึ้นมานั้นว่าควรทำอย่างไร